TAO

10 Regler For Rookie Day Tradere

Sett strenge mål

Nå som du har forståelse for margin og hvordan du utilsiktet kan misbruke midler, la oss dykke på fem måter å unngå marginrop på.

Hvis aksjer kjøpt på marginnedgang i verdi, kommer tapet ut av den næringsdrivendes egenkapital, noe som reduserer prosentandelen av kontoen som ikke er marginlån. Deretter vil daghandelsgrensen din endre seg i løpet av dagen basert på ordren, volumet og typen daghandel du gjør, ikke bare antallet daghandler du gjør. En samtale fra første dag er en vennlig advarsel om at du har kommet deg litt over hodet.

Det er viktig å vite at gearing handler om, i visse scenarier, muligheten for at en næringsdrivende kan skylde megleren mer enn det som er satt inn. Vær forsiktig med krav om store overskudd fra dagshandel. Hvis du fortsatt ikke fullstendig fatter det, kan du se blogginnlegget vårt: I løpet av denne perioden er den daglige kjøpekraften begrenset til to ganger vedlikeholdsmarginaloverskuddet. Denne minste egenkapitalen eller innskudd av midler må forbli på kontoen og kan ikke trekkes ut i minst to (2) virkedager.

 • For å forstå hva margin samtale innebærer, kan du lese videre.
 • Når egenkapitalen faller under vedlikeholdsmarginen, målt ved handelets slutt på en bestemt dag, utløses en marginoppringning.
 • På slutten av dagen vurderer Justin marginbalansene sine igjen og finner ut at han er i både en Fed-samtale og en utveksling.
 • I henhold til FINRA-reglene må en næringsdrivende opprettholde en egenkapital på kr25 000 hver dag som kundedagen handler.
 • Hvis pengemarkedsfond bidrar til mønsterdagens minstekrav til egenkapital, innløses tilstrekkelige aksjer i pengefond og midlene blir holdt på konto 2-margin.
 • For det første, ikke gjør antagelser.

Du har fem handelsdager fra utstedelsesdatoen til å sette inn det nødvendige beløpet før du er forhindret fra å handle i nitti kalenderdager. Forex-handelsmenn risikerer å vinne en handel, men kan ikke ta ut noe overskudd, siden den andre siden av handelen ikke alltid kan være i stand til å dekke deres handelstap. Det motsatte er imidlertid også sant. Innskudd eller avvikling for å møte samtaler må økes hvis kontoen deretter mister verdi. Alle kjøp som gjøres på kontoen må betales i sin helhet på utførelsestidspunktet. Bruk i stedet kontantkontoen din til å gjøre alle handler.

Ulempenes risiko på marginregnskap er imidlertid rikelig. Forsikre deg om at du forstår alle risikoene og fordelene ved dagshandel på margin. Når en konto er utpekt som en dagshandelskonto, må den næringsdrivende oppbevare minst 25 000 dollar av egenkapitalen på kontoen. Du må kontakte meglerfirmaet for å få mer informasjon om det stiller strengere marginkrav. Et marginanrop oppstår hvis kontoen din faller under vedlikeholdsmarginalbeløpet. Det er ikke lenger en bokstavelig telefonsamtale fra megleren som skjedde “tilbake på dagen. Lånberettigelse, det er mange mødre som ikke har tid til å lage hjemmelaget mat til bakesalg og fester og familier som vil ha høytid uten problemer. En annen ting å tenke på når dagshandel er at verdipapirer som holdes over natten (ikke solgt ved slutten av handelsdagen) kan selges neste virkedag.

Forfattere

Hva Du Skal Lese Neste

Begynnerhandlere antar ofte at hvis de får kontrollen sin om morgenen etter marginanropet, spiller det ingen rolle hva som skjer over resten av handelsdagen. Dette er regel nummer én av en grunn. Marginalanrop kan forstyrre meglerkonto-applikasjonen i ett felt, og det skjer mer enn du tror. NASD og NYSE innførte, som en del av en liten agenda for investorbeskyttelse, forskrifter som hadde til hensikt å begrense mengden handel som kan gjøres på kontoer med små mengder kapital, nærmere bestemt kontoer med mindre enn kr25.000 egenkapital.

 • En mønsterdagshandler er en aksjemarkedshandler som utfører fire eller flere dagshandel på fem virkedager på en marginkonto.
 • Mange ser mønsterdagens handelsregler som en viktig inngangsbarriere, og mange flere går noen skritt videre og anser regelen som en forferdelig kvassering av handelsmannsaktivitet i et ellers fritt samfunn, med tillatelse fra det samme barnepigesamfunnet som liker å regulere hvor stor din brus kan være, enten barna dine kan spise ranchdressing med skolelunsj, hvor gjørmete kjøretøyet ditt kan være, eller om du lovlig kan selge datterens Girl Scout-informasjonskapsler foran hjemmet ditt.
 • Når det er sagt, vil du ikke være underlagt kravet på kr25K.
 • Du kan bruke mine anbefalte meglere til å åpne en kontonkonto med så lite som kr500 og begynne å handle.

Dag En

Marginalanrop oppstår når en konto i verdien trykkes ned til en verdi beregnet med meglerens spesielle formel. Hvis den næringsdrivende kan opprettholde dette minimum, kan den næringsdrivende dag handle så ofte som ønsket. I stedet betaler (eller mottar du) en premie for å delta i prisbevegelsene til det underliggende. Under regelen er det ingen forskjell mellom kjøp og salg som vanlige og manglende aksjer.

Det er uforsvarlig å legge til posisjoner i kontoer når du står overfor en marginrop, så handelsmenn bør avstå fra å handle med mindre megleren som håndterer kontoen har samtykket. Dette beløpet må til enhver tid opprettholdes og kan være en kombinasjon av kontanter og sikrede aksjer. Hvis du sykler, må megleren din legge inn 90 dager frysing på kontoen. Du kan oppfylle egenkapitalkravet med en kombinasjon av kontanter og kvalifiserte verdipapirer, men de må oppholde seg i din dagshandelskonto hos meglerfirmaet i stedet for i en ekstern bank eller et annet firma. Hvis svaret er nei, må du stoppe og revurdere handelen din. Tid og kryss er en metode som brukes til å beregne hvorvidt en dagers marginmargin skal utstedes mot en marginkonto eller ikke. Et brudd på marginlikvidasjon oppstår når marginkontoen din har blitt utstedt både en Fed og en utveksling samtale og du selger verdipapirer i stedet for å sette inn kontanter for å dekke samtalene.

Inntektene fra salg av disse stillingene kan imidlertid ikke brukes til daghandel. Ville jeg fremdeles betraktes som en mønsterdagshandler hvis jeg driver fire eller flere daglige handler på en uke, for deretter å avstå fra dagshandel neste uke? Slike samtaler skjer når vedlikeholdsbeløpet på meglerkontoen faller under det minste. Denne begrensningen vil forbli på plass i 90 kalenderdager, eller ett år fra den første avviklingen, avhengig av hva som er lengre. Ta hensyn til minstekrav til egenkapital, margin, kjøpekraft og beløpet du bruker i en handel.

Er Dagshandel Ulovlig?

Vi godtar ikke utenlandsk valuta. På slutten av handelsdagen, på nært hold, sjekkes den maksimale eksponeringen for din dagsposisjon. For å kunne handle i dag, må kontoen ha minst 25 000 dollar i egenkapitalen, der egenkapitalen inkluderer kontanter og aksjer, men ikke inkluderer opsjon eller garanteringsverdi. Her er et eksempel på spesielle marginkrav fra meglerfirmaet First Trade. En vedlikeholdsmargin er minimumsbeløpet på egenkapital i forhold til kontoens forpliktelser som megleren krever. Hvis kravet til en kundes dagsmarginmarginal skal beregnes basert på sistnevnte metode, må meglerforretningen opprettholde tilstrekkelig tid og krysse av som dokumenterer sekvensen hvor hver dagshandel er fullført. Dette fordi utvekslingen vil pålegge marginkrav basert på posisjonene dine ved utgangen av dagsøkten i forhold til sluttkursene for alle posisjonene i kontoen din.

Ved siden av å velge et meglerfirma med en fleksibel og tilpasningsdyktig politikk for å lindre marginanrop, er det viktigste trinnet for en næringsdrivende som er ivrig etter å takle marginanrop, å være klar over marginalmekanikken.

Slik Fungerer Margin

Åpne flere dager trading kontoer med forskjellige meglere. Så slapp av, du kan eliminere marginanrop på en eller en kombinasjon av tre forskjellige måter: Det er større minimumsbeløp basert på aksjeverdi, med aksjer priset under kr2. Du får denne samtalen når egenkapitalen faller under Vanguard Brokerages huskrav for husholdning, som er 35% for de fleste marginale verdipapirer. Unngå domstolsstraff ved ikke å gi upassende lån til deg selv eller til resten av ditt handelslag bare for å finansiere en dagshandel. La oss komme inn på det og hvordan det kan påvirke deg. Du er ansvarlig for tap som oppstår under denne prosessen, og meglerfirmaet kan avvikle nok aksjer eller kontrakter til å overstige kravet til begynnelsesmargin. Nå som du har en ide om risikoen ved dagshandel på margin, er det på tide å diskutere potensielle belønninger.

Dagshandel er risikabelt, ettersom den er avhengig av svingningene i aksjekursene på en gitt dag, og det kan resultere i betydelige tap i løpet av veldig kort tid. DeCarleyTrading. Denne sekvensen må opprettholdes for å oppfylle definisjonen av en Day Trade. For mer informasjon om Pattern Day Trader-regel, vennligst les FINRA-nettstedet. Imidlertid, hvis noen av de ovennevnte kriteriene er oppfylt, vil en ikke-mønster daghandlerkonto bli utpekt som en mønsterdaghandelskonto.

Marginlån

Dette betyr at du må ha en egenkapital på kr2019 for å kjøpe på margin. Det er ikke lenger en bokstavelig telefonsamtale fra megleren som skjedde “tilbake på dagen. Inntil marginanropet er oppfylt, vil dagskontoen din være begrenset til kjøpekraft for dagshandel på bare to (2) ganger overskytende vedlikeholdsmarginal, basert på ditt daglige totale handelsforpliktelse. Max, og den vakre delen er at en av bransjene mine betalte for hele året når jeg stakket bud! Hvordan unngå marginanrop. Alt annet er lik, står den næringsdrivende overfor et innledende marginbehov på kr4.300 og har kr700 utover disse nødvendige midlene. Et offisielt marginopprop kan bare utløses basert på verdien av kontoen ved handelets slutt i forhold til børsens vedlikeholdsmarginal.

Legg merke til i listen over hvordan noen av aksjene har 100% kontantbehov. For å handle i dag: En investering på kr50 000 eller mer vil selvfølgelig på ingen måte garantere suksess. Posisjonshandlere som har brutt regelen (har mindre enn kr25 000 på en marginkonto og har gjort minst 4 tur-retur-handler i løpet av fem påfølgende handelsdager) kan informere megleren om deres virkelige intensjon og det faktum at deres handelsstrategi ikke er en day trading strategi, og firmaet kan bestemme seg for å la aktiviteten fortsette. Igjen, dette vil variere av sikkerhet. Så hva skjer når du bestemmer deg for å gå tungt inn i en stilling?

Hvordan Blir Vedlikeholdskravene For Alternativstrategier For Enkeltbein Bestemt?

“En mønsterdagshandler er en aksjemarkedshandler som utfører fire eller flere dagers handler på fem virkedager på en marginkonto. Hvis du handler så mye som du tror du trenger, vil du aldri bli rik. (Dette er også kjent som avviklingsverdien.) Marginalhandel har eksistert i flere tiår, og det er det en god grunn til. FINRA-regler definerer en dagshandel som kjøp og salg, eller salg og kjøp, av samme sikkerhet på samme dag i en marginkonto. Ser du hvor jeg kommer fra? Dagshandel ved å bruke en kontantkonto kan lett føre til brudd på god tro. I tilfelle svikt i å oppfylle margenen i løpet av den fastsatte tidsperioden, er videre handel kun tillatt på kontant tilgjengelig basis i 90 dager, eller til samtalen er oppfylt.

Exchange (NYSE) samtale

Likevel bør en næringsdrivende merke seg at eksponeringen for risiko under disse omstendighetene er overdreven, og antakelig bør det iverksettes tiltak for å bringe kontoen til et sunnere nivå av risiko og marginoverskudd. Enkelte aksjer kan ha begrensninger og 6: Hva er marginreglene som gjelder? Derfor er det opp til deg å ta kontakt med megleren din og spørre om spesifikke forhold der penger eller verdipapirer vil bli krevd via marginoppringning.

Den næringsdrivende har en egenkapital på kr70 000: Kjøp og påfølgende salg av nevnte kjøpte (aksjer). Ved å bruke innflytelse, lar margin deg forsterke potensielle avkastninger - så vel som tapene dine.

Én plattform. Ett system. Hvert verktøy

De hevder ofte at du ikke kan korte på å selge øreaksjer (ja, det kan du bare trenger riktig megler), eller at du trenger å handle intradag hver dag for å bli rik (nei, det er slik du gjør megleren rik) eller det du trenger kr25 000 for å virkelig handle aksjer. Tilgang til krav om lave marginer er naturlig nok et privilegium som kun gis til kunder som meglere anser som tilstrekkelig ansvarlige som uansvarlige handelsmenn utgjør en kredittrisiko. Alt den næringsdrivende trenger å ha er tilstrekkelig med kontanter til å betale for aksjene eller tilstrekkelig reserve på hans eller hennes marginkonto. Barchart sektorer heat map, er aksjemarkedet åpent på Martin Luther King Jr Day? Jo mer flyktig en aksje er, desto større er sannsynligheten for at det kan oppstå problemer når du utfører en transaksjon. Hvis den næringsdrivende unner seg å kjøpe kr80.000 til PQR Corp på 9: I hovedsak er det et lån fra megleren din [kilde: Selv om det kanskje ikke kreves handling umiddelbart, i løpet av den første dagers marginoppringing, bør en næringsdrivende bestemme en handlingsplan som inkluderer enten ledningspenger, avvikling av noen eller alle sine stillinger, eller, fortrinnsvis, justering av nåværende stillinger for å møte den ventende marginoppringningen.

Vedlikehold (hus) samtale
 • Hvis dette ikke er mulig, har Julie muligheten til å avvikle stillinger på kontoen sin for å dekke samtalen, men slike transaksjoner vil bli betraktet som avvikling av dagshandel.
 • Bare fordi du har en liten konto og kanskje ikke oppfyller marginkravene for å bli ansett som en dagshandler... betyr det ikke at du ikke kan lykkes i markedet.
 • Når du har løst dagen for handel, kan du fortsette med dagshandel allerede neste handelsdag.
 • Du kan holde en aksje eller til og med to eller tre aksjer over natten, hver eneste natt, men du er begrenset til din intradagshandel til bare tre intradagshandel per uke.
 • Utlånte ETF-er eller andre verdipapirer med høyere marginkrav vil være basert på beløpet for samtale/utvekslingskrav.

Mine tips om å følge PDT-regelen

Tre forskjellige risikoer knyttet til handel: Dette betyr at Alpaca vil blokkere avslutningen av stillinger som vil føre til en dagshandelsmarginoppringning. En kunde som er utpekt som mønsterdaghandler kan handle inntil fire ganger kundens vedlikeholdsmarginaloverskudd fra slutten av den foregående dag for aksjeverdipapirer. Den samlede metoden (ved å bruke summen av heldagshandler) vil bli brukt. Du kan legge til en tredjedel hver gang aksjen fortsetter å gå i din favør. De viktige aspektene ved dagens regler for kontantkontokontoer er oppsummert nedenfor:

For eksempel, forutsatt at en handel koster kr16 og gjennomsnittlig 29 transaksjoner gjennomføres per dag, vil en investor måtte generere et årlig overskudd på kr111,360 bare for å dekke provisjonskostnader. Din spesifikke daghandelsgrense er basert på en spesifikk start på dagsverdien. Du vil ende opp med å betale to ekstra provisjoner, megling og skatt. Å forvitre støyen fra de vanlige opp- og nedturene i prisbevegelser er en iboende del av å investere. Du må også vite når du skal selge, og da er tipsteren for lengst borte. Ellers utnytter firmaet ganske enkelt kapitalen din.

Når det er sagt, kontantkontoer tillater ikke den utvidede og fleksible lånekraften investorer får med marginkontoer. Det gjør det ved å innføre en "fattigdomsskatt" på de som ikke har 25 000 dollar tilgjengelig. Mønsterdaghandlerregelen utelukker stort sett alle unntatt handelsmenn med høyere aksje.

Diagrammer

Næringsdrivende kan operere under den falske forutsetningen at kontoen er i god stand; Imidlertid betyr bruken av gearing at kontoen er mindre i stand til å absorbere store bevegelser mot den næringsdrivende. Videre indikerer visse bevis på at en investering på mindre enn kr50 000 vil svekke en dagshandlers mulighet til å tjene penger betydelig. Sørg også for å sjekke vår Steady Trade Podcast! Kontosaldoen din er under kr25 000 og er blitt identifisert som en mønsterdagskonto. Du må møte samtalen innen handelsdato pluss 4 virkedager.

Mønsterdaghandlere

Handel

Hvis aksjen går sørover, endrer det ikke avtalen - pengene må fortsatt tilbakebetales til megleren, og investoren må komme med kontanter andre steder for å tjene godt på lånet. Det er massevis av penger, ikke sant? Justin ville pådra seg en krenkelse av marginlikvidasjon fordi han var i en Fed og bytte samtale samtidig og likvidert stillingen som forårsaket samtalene. I tillegg kan meglerfirmaet belaste deg en provisjon for transaksjonen. Dette er ikke en optimal løsning fordi, hvis du allerede har begrenset kapital, sannsynligvis vil hver konto være ganske liten, og dagshandel med så små kontoer vil sannsynligvis ikke gi mye inntekter. En kunde kan ikke oppfylle dette kravet på 25 000 dollar ved å krysse-garantere separate kontoer. Av denne grunn er det lurt å overføre mer enn det oppgitte marginunderskuddet.

Populære emner